ทางการแพทย์

ระบบประตูโรงพยาบาลเป็นส่วนสำคัญของการตกแต่งภายในของโรงพยาบาลนอกจากรูปลักษณ์ ความสะดวกในการทำความสะอาด และมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมประตูทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมาก

ตัวอย่างเช่น มักจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ประตูโรงพยาบาลจะไม่เปิดเมื่อยังคงปิดอยู่ เช่น ในห้องกักกันหรือในแผนกเอ็กซ์เรย์หรือว่าประตูโรงพยาบาลแบบเลื่อนเปิดได้ก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นเช่น ประตู OR ซึ่งอากาศในห้อง OR จะต้องสะอาดอยู่เสมอประตูโรงพยาบาลอื่นๆ จะต้องเปิดและปิดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ